Anlita mig

Du kan välja att anlita mig som konsult där jag kan kliva in i befintliga miljöer eller så behöver du en skräddarsydd tjänst. Jag har också paketerat koncept som du hittar längre ner på sidan.

Jag hjälper företag och organisationer att planera, koordinera och genomföra sina viktigaste möten, aktiviteter och sammankomster. T.ex. Personaldagar, konferenser, kickoffer, sommar/julfester, jubileum, frukostträffar, seminariedagar, bokreleaser, kundevenemang etc.

Konceptutvecklare: Samlar in fakta, information och underlag i syfte att klargöra vad som ska skapas, utföras eller uppnås, och förslag på hur det ska göras. Presenterar ett övergripande koncept innehållande tema, aktiviteter, talare etc.

Innehållsproducent: Skapar, utvecklar och formar ett tema, en rubrik. Skräddarsyr en ”röd tråd” som ska genomsyra alla beslut och aktiviteter. Värnar om att alla detaljer omsorgsfullt bidrar till helheten. Skapar variationsrika, flexibla och kreativa upplägg, för både hjärnan och hjärtat.

Projekt/produktionsledare: Leder och håller ihop den ”röda tråden”, med alla inblandade. Följer upp, peppar, återkopplar och ger feedback under produktionens gång. Har budgetansvar, förhandlar och skriver avtal. Kvalitetssäkrar och återkopplar till uppdragsgivaren.

Mötesledare/facilitator: Fokuserar på processen, och lyssnar på alla inblandade i syfte att uppnå ett gemensamt resultat/mål.

Sakletare: Letar/hittar miljöer, lokaler, aktiviteter, talare, underhållare, moderatorer, rekvisita, personliga presenter m.m. utöver det vanliga.

”De bästa sakerna i livet är inte saker”
Personliga möten gör skillnad!

 

Färdiga koncept

Personalen

Ofta är det personalen som får stryka på foten när företagen omorganiserar, byter ägare eller byter inriktning.
läs mer

Vässa dina frågor!

Att fråga eller inte fråga – det är frågan. Har förmågan att ställa frågor något att göra med de resultat vi får? 
läs mer

Vässa ditt budskap!

” I en tid då många slåss om utrymmet att synas, att bli valda och att bli ihågkomna – är det ännu viktigare att ha ett kraftfullt, tydligt och personligt budskap.
läs mer

Kaffe med Dopp

Det är lätt att underskatta värdet av att visa sin personal, sina kunder och sina kollegor att de är betydelsefulla. 
läs mer