Om

I nästan hela mitt liv har jag arbetat med mötet mellan människor. Jag har arbetat på de stora scenerna och de små och intima scenerna. Jag har mött nervdallret bakom scen. Jag har mött de enorma förväntningarna hos publiken. Jag har lärt mig att det är de små, nästan obefintliga detaljerna som avgör hur mötet ska bli. Den hårfina skillnaden mellan succé eller fiasko. Det är min uppgift att se till att mötet blir ett minne. Något bestående. Något av värde. Där inget får slarvas bort. Där inget är oviktigt. Där mötet blir en succé.

Jag har ingen titel. Jag är bara Albert. Någon skulle säkert vilja kalla mig regissör och någon annan eventfixare. Men jag döljer mig inte bakom någon titel. Jag är bara Albert och det är jag som tar ansvar för mötet. Fullt ut. Jag vet hur man skapar det magiska mötet. Jag vet hur man får till något bestående. Jag vet hur man får till det oväntade. Men det är inte jag som gör det själv. Jag arbetar med de bästa artisterna, de bästa föreläsarna och de bästa teknikerna. De som liksom jag älskar människorna och publiken. De som också vill skapa magi.

Men för att få magi krävs det oväntade. Det krävs mod och erfarenhet. Det krävs oväntade tankar som känns förväntade när de är genomförda. Det krävs barnets nyfikenhet och ålderdomens vishet. Två av mina viktigaste personer i livet är Bosse 7 år och Olof 93 år. Jag älskar dem. De ger mig energi. De ger mig det oväntade. De ger mig kärlek. Precis den känsla som jag vill ge till dig. Den känsla som jag vill ska genomsyra hela mötet. Jag vill att du ska känna min nyfikenhet, min dedikation och min passion. Jag vill att du ska känna att jag bryr mig och att det inte bara är ännu ett uppdrag för mig. För i min värld är det något större. Något viktigare. Något finare. Det är ett möte. Mellan människor. Något som aldrig får slarvas bort.

Välkommen till Alberts värld!

Min affärsidé

Att medvetandegöra, utveckla och förstärka företagskulturer. I syfte att skapa attraktion, hållbarhet och lönsamhet både för individer och företag.

Min vision

Att utrota meningslösa möten!

Mina ledord

Energi: Närvaro – riktad uppmärksamhet – sprida kraft.

Kreativitet: Skapande – lustfyllt – annorlunda.

Helhet: Detaljer – ge mening – en röd tråd.

Mitt löfte

”Att möta olikheter och det som är annorlunda med kärlek och respekt.”

Mitt motto

”Allt vi gör, allt vi inte gör – spelar roll!”

Inre stämgaffel

Tillåtande – ett öppet förhållningssätt till nya tankar, idéer och förslag.
Tillit – våga stanna upp, våga lyssna, våga känna.
Mod – våga pröva nya tankar, nya vägar och uttrycka det som ligger närmast hjärtat.
Nyfikenhet – frågor bidrar till klarhet, insikter och utveckling.
Omtanke – det är detaljerna som avgör.
Helhet – allt sitter ihop och skapar mening.
Knasigt – öppet sinne, tillåtande och mycket bus.

Livet är som en röd tråd …

Inspireras av den röda tråden, klicka här!