I do it Your Way – The albert Way

röd tråd copy

RELATIONER – är den röda tråden för livet, jobbet och framtiden!

Goda relationer och ett nära samarbete ger framgångsrika affärer.

Människor är beroende av varandra för att lyckas. Förtroende, respekt, långsiktighet, ärlighet, tydlighet, gemensamma mål samt förståelsen för båda parters situation är viktiga framgångsfaktorer – det kan vi bara uppnå om vi har goda relationer till och med varandra.

En av företagens viktigaste uppgifter, är mötet med sina kunder och sin personal. Budskap ska levereras – och helst både nå ut, nå fram och nå in hos mottagarna. Min roll är att omsätta företagens budskap – så de blir begripliga, meningsfulla och användbara. Jag har medvetet tagit beslut om att inte ”göra” några färdiga koncept, då min erfarenhet säger mig att allt inte passar för alla. Däremot skräddarsyr jag koncept, en ”röd tråd som är anpassad för varje tillfälle och som stärker företagets varumärke och kultur.

Utifrån din vision och min kunskap – skapar vi succé!

 

Creative Director

 

 

röd tråd copy