Vässa dina frågor!

Har förmågan att ställa frågor något att göra med de resultat vi får?

Kan vi uppnå andra resultat med andra slags frågor? Frågandet är ett sätt att förstå andras sätt att tänka, och frågandet ger oss också möjlighet att få oväntade, värdefulla insikter. Att få till ett riktigt bra samtal är som att lägga pussel – det innehåller många olika bitar som alla är lika viktiga för samtalets utgång och deltagarnas behållning.

 

Du som vill påverka, utveckla och nå resultat – detta är en dag för dig!

UR INNEHÅLLET

  • Skillnaden mellan att höra och lyssna aktivt
  • Skillnaden mellan att anta, tro, gissa och fråga
  • Retorikens sex grundfrågor + alternativa ord
  • Vikten av följdfrågor
  • Hur du undviker att gå i försvar och förklaring
  • Hur du ställer överraskande frågor

Tid/upplägg

Heldag som skräddarsys efter dina behov – teoripass blandas med workshops och reflektioner.

Arvode

Offereras efter antal deltagare.

Bonus

Boken ”Att fråga eller inte fråga – det är frågan” skriven av Barbro Fällman och Angelica ”albert” Albertsson ingår till varje deltagare.

”Om du vill ha ett klokt svar måste du också fråga klokt”

J W von Goethe

LADDA NER