Personalen

FÖRETAGETS VIKTIGASTE RESURS!

Ofta är det personalen som får stryka på foten när företagen omorganiserar, byter ägare eller byter inriktning.

Framtidens vinnare är de företag och arbetsplatser som kontinuerligt tar hand om, utvecklar och bemöter sin personal – som vänder blicken inåt och vågar ställa sig frågan ”vad behöver vi stärka, utveckla och supporta för att klara framtidens krav?”

Att fysiskt få träffa sina kollegor och tillsammans få samtala, ventilera, utbyta tankar och vara med och påverka sitt arbete – är en ovärderlig gåva.

SKRÄDDARSYTT INNEHÅLL

  • Lär känna varandras – styrkor, svagheter, färdigheter
  • Attityder, inställningar och förhållningssätt
  • Kommunikation – tänka, lyssna, tala, fråga, reflektera
  • Stärka, utveckla, supporta – uppmuntrande feedback
  • Ansvar och befogenheter – funktioner och roller
  • Service och bemötande
  • Företagskultur – lever vi efter vår vision?

TID/UPPLÄGG

Hel/halvdagar som skräddarsys efter dina behov – teoripass blandas med workshops och reflektioner.

Offereras per tillfälle.

”DET ÄR INTE FÖR ATT SAKER ÄR SVÅRA SOM VI INTE VÅGAR. DET ÄR FÖR ATT VI INTE VÅGAR SOM DET ÄR SVÅRT”  – Seneca – romersk filosof

LADDA NER